Speedbaadscertifikat

Hvornår kræves der speedbådscertifikat? 

Dit fartøjs længde og udformning samt motorens kraft bestemmer, om det er nødvendigt at have et speedbådskørekort.

Speedbaadscertifikat

Hvornår skal jeg have speedbådscertifikat?

Du skal være opmærksom på, at hvis du har bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere - d.v.s. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået - dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal IKKE også have speedbådskørekort.

Du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:

  • er mellem 4 og 15 meter, eller hvis din båd på under 4 meter har en motor med over 25 hk. 
  • er planende.
  • fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3 - ja, det er indviklet, men tjek nedenstående tabel. Den giver et godt overblik.

Dette spørgsmål besvares i speedbådsbekendtgørelsen:

Bekendtgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med skroglængde og fremdrivningseffekten (kW) som anført i bilaget til bekendtgørelsen. 

Bemærk:

Er skroglængden under 4 meter og fremdrivningseffekten større end 25 HK / 19 kW eller derover finder bekendtgørelsen ligeledes anvendelse.

 

Hvor kan jeg få certifikatet?

Søfartsstyrelsen har lavet en liste over godkendte udbydere, se listen her!