Bøjeflag, flagbøjer og tonkinstænger

Vigtigt at afmærke dine fiske redskaber ordentligt!

Dine fiskeredskaber skal afmærkes med bøjeflag og lysrefleksbånd af hensyn til andre fiskere og sejlende. Korrekt afmærkning er ligeledes en forudsætning for, at du som fritidsfisker kan anmode om erstatning for ødelagte fiskeredskaber hos f.eks. forsikringsselskaber.

Se her hvilke flag og reflekser du skal bruge:

Afmærkning af fiskegarn, kasteruser og krogliner:

 • 1.stk. Bøje med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende.
 • 1.stk. Bøje med et flag og et gult lysrefleksbånd i redskabets østlige ende.

Køb et komplet flagbøjesæt her! 

Obs! Flag må ikke være hvide.

Vær opmærksom på, at bøjer der er placeret indenfor tre sømilegrænsen:

 • Skal have en højde på mindst 1,2 meter over vandoverfladen.
 • Flagets korteste kant skal være mindst 25 cm.
 • Afstanden mellem to flag skal være mindst 20 cm.
 • Afstanden mellem flag og vandoverflade skal for bøjer være mindre end to meter, være mindst 50 cm.
 • Lysrefleksbånd skal bestå af 6 cm brede gule strimler, og afstanden mellem lyreflekserne skal være mindst 12 cm.

Afmærkning af enkeltstående tejner:

1.stk. Bøje og et flag eller en fiskekugle med en diameter på mindst 15 cm.

Obs! Flag må ikke være hvidt.

Afmærkning af rejepæleruse/pæleruse:

 • 1.stk.Yderpæl med to sorte flag
 • 1.stk.Inderpæl med et sort flag.

Vær opmærksom på, at:

 • Yderpælen afmærkes med to lysreflekser efter ”retninger for indgående”, hvis redskabet står på mere end to meter vand.
 • Lysrefleksbånd skal bestå af 6 cm brede strimler, og afstanden mellem lyreflekserne skal være mindst 12 cm.
 • Lysrefleks skal være grønt, hvor der »for indadgående« skal holdes om styrbord, og rødt hvor der »for indadgående« skal holdes om bagbord.

VIGTIGT ! Husk senest 14 dage efter, at fiskeriet er afsluttet, skal pælene fjernes igen. Afbrækkede pæle skal altid fjernes straks, så de ikke er til fare for sejladsen.

Kinetic NeoGaiter neopren waders 40 = 40-41 42 = 42-43 44 = 44-45 46 = 46-47 48 = 48-49
899,00 DKK

Hvilke fisk må og kan du fange ligenu?

Se vores fiskerikalender her!

Hvad skal der i nettet og hvilket fiskenet skal du bruge?

Find fiskegarn, fangstnet og ruser her!