Tonkinstænger, flagbøjer og færdigmonterede flagbøjer benyttes overalt i garnfiskeriet. Tonkinstænger er afkappede bambusstager som leveres i en ensartet kvalitet, idet tykkelsen af bambusstagen i bunden kun varierer ca. 2 mm. Tonkinstagen er en robust stage som egner sig godt til flagbøjer. Laver du dine egne flagbøjer, skal de konstrueres således, at de er mindst 1,2 meter over vandoverfladen.

Flagbøjer består af en tonkinstage monteret med bøjeflag, bøjeflåd og bøjesynk. Disse flagbøjer leveres færdigmonterede fra lager.

Korrekt afmærkning
I tabellen herunder kan du se, hvordan du korrekt afmærker dine fiskeredskaber.

Redskab Afmækning
Fiskegarn, kasteruser og krogliner Bøjer med to flag og to gule lysrefleksbånd i redskabets vestlige ende. Et flag og et gult lysrefleksbånd i redskabets østlige ende. Flag må ikke være hvide.

Bøjer placeret inden for tre sømilegrænsen skal have en højde på mindst 1,2 meter over vandoverfladen, og flagets korteste kant skal være mindst 25 cm. Afstanden mellem to flag skal være mindst 20 cm.

Afstanden mellem flag og vandoverflade skal for bøjer mindre end to meter, være mindst 50 cm.

Lysrefleksbånd skal bestå af 6 cm brede gule strimler, og afstanden mellem lyreflekserne skal være mindst 12 cm.

Enkeltstående tejner Bøje og et flag eller en fiskekugle med en diameter på mindst 15 cm. Flag må ikke være hvidt.

Rejepæleruse (kun erhvervsfiskere) Yderpælen med to sorte flag og inderste pæl med et sort flag. Yderpælen afmærkes desuden med to lysreflekser efter ”retninger for indgående”, hvis redskabet står på mere end to meter vand.

Lysrefleksbånd skal bestå af 6 cm brede strimler, og afstanden mellem lyreflekserne skal være mindst 12 cm. Lysrefleks skal være grønt, hvor der »for indadgående« skal holdes om styrbord, og rødt hvor der »for indadgående« skal holdes om bagbord