Bio-protect 2 til beskyttelse mod dieselpest

Bio-protect 2 til beskyttelse mod dieselpest I lighed med andre organiske stoffer vil olieprodukter nedbrydes af naturligt forkommende mikroorganismer i jorden og i luften. De kommer ind i brændstoffet under opbevaring og håndtering. Al diesel, der sælges i dag, indholder 5% FAME, et biologisk tilsætningsmiddel, der er let nedbrydeligt og dermed let tilgængeligt for mikroorganismer.

Pris fra
139,00 DKK
Lager: På lager

Bio-protect 2 til beskyttelse mod dieselpest
I lighed med andre organiske stoffer vil olieprodukter  nedbrydes af naturligt forkommende mikroorganismer i jorden og i luften. De kommer ind i brændstoffet under opbevaring og håndtering. Al diesel, der sælges i dag, indholder 5% FAME, et biologisk tilsætningsmiddel, der er let nedbrydeligt og dermed let tilgængeligt for mikroorganismer.

Dieselpest er en bakterievækst i dieselmotorens brændstoftank. De specielle mikroorganismer lever i kondensvandet i bunden af tanken og ernærer sig fra dieselolien, som er god næring for bakterierne.
Når antallet af bakterier forøges, danner de en gråsort klæbrig masse, som kan minde om tynd havregrød. Denne masse kan blokere rørføring, filtre og dyser hvilket giver motorstop og risiko for havari på motoren.
Bakterierne danner også syre, som ødelægger tanke og rørføring, så disse bliver utætte med risiko for spild til miljøet.

Forebyggende dosis.
Ved at tilsætte BIO-PROTECT 2 i forholdet 1:5000 opnår man en forbyggende behandling, som forhindre ydereligere vækst af mikroorganismerne.

Bio-Protect 2 er yderst effektivt til at forebygge og bekæmpe bakterier i dieselsystemer.
Bio-Protect 2 er anvendt af mange forskellige virksomheder verden over iden starten i 1985.

Produktet er indregistreret og godkendt i CHEMS-databasen over kemikalier til offshore-brug og anvendes bl.a. til offshore-aktiviteter og af handelsflåder over hele verden.

Hvordan opstår dieselbakterier?

I lighed med andre organiske stoffer vil  olieprodukter nedbrydes af naturligt fore- kommende mikroorganismer i jorden og i luften.
De kommer ind i brændstoffet  under opbevaring og håndtering.
Al diesel, der sælges i dag, indeholder 5 % FAME, et biologisk tilsætningsmiddel, der er let nedbrydeligt og dermed let tilgængeligt for mikroorganismer.

 Under optimale forhold formerer de enkelte mikroorganismer sig meget hurtigt og vil efterhånden komme til at fylde mere og mere i bunden af tanken i form af en brun/sort, klæbrig, slimet masse.

 Tegn på, at dieselen er inficeret, er ofte, at Der i glaskoppen på vandudskilningsfiltret kan ses farveforandringer i brændstoffet.

 Lastbiler og maskiner, der omsætter store mængder diesel, er særligt udsatte, da filtret hurtigt stopper til med deraf følgende nedsat præstationsevne, forøget brændstofforbrug, motorstop og i værste fald pumpenedbrud.

 Autocampere og fritidsbåde
Også autocampere, fritidsbåde og  landbrugsmaskiner, der ofte henstår i længere perioder uden at blive brugt, berøres kraftigt af problemet.
Dette kan medføre motorproblemer, fordi filter, slanger og indsprøjtninger blokeres og kommer til at lide af tæring.
Det vigtigste er at undgå kondensvand i brændstoftanken, hvilket kan være vanskeligt.
I de fleste tilfælde kan det ikke lade sig gøre at tappe kondensvandet af brændstoftankene, både i fritidsbåde og større maskindrevne.

BRUGSANVISNING
Bio-Protect 2 kan hældes direkte i dieseltanken.
Ved anvendelse af små mængder skal Bio-Protect 2 først blandes med et par liter diesel for at være sikker på, at alt kommer ned i tanken.
Lad motoren køre, så det også kommer rundt i pumpe, filter og slanger.
Bio-Protect 2 skal bruge ca.  et døgn til helt at bekæmpe bakterierne.

Vi anbefaler forebyggende tilsætning af Bio-Protect 2 for at undgå fremtidige problemer med dieselbakterier.
Anvend dobbelt dosis første gang, hvis der er usikkerhed om dieselens kvalitet.

Forebyggende dosis                                      
100 ml rækker til i alt 500 l diesel.         
250 ml rækker til i alt 1250 l diesel.          
500 ml rækker til i alt 2500 l diesel.                   
Dobbelt dosis ved bekæmpelse.
         
LAV INFEKTIONSGRAD
Det er i reglen ikke nødvendigt med rengøring før tilsætning af Bio-Protect 2.

MODERAT INFEKTIONSGRAD
Det er i reglen ikke nødvendigt med rengøring før tilsætning af Bio-Protect 2.
Bakterierne bortelimineres, men det bundfald, der bliver tilbage i tanksystemet, kan evt. give problemer fremover.

HØJ INFEKTIONSGRAD
Der skal gøres rent før tilsætning af Bio-Protect 2.

Ved høj omsætning af diesel gøres det som følger:
Eksempel: Tankkapacitet: 500 l, som omsættes dagligt. Der er konstateret infektion.

1. Tilsæt 200 ml direkte. Gerne om aftenen, så midlet for lov til at virke i løbet af natten.
     Bio-Protect 2 skal bruge ca.  et døgn til helt at bekæmpe bakterierne.
2. Tilsæt 200 ml næste gang, der tankes.
3. Tilsæt 200 ml, når der tankes efter 4-5 dage, og derefter 100 ml hver 4. uge.
4. Se efter, om der er ny tilvækst i tanken. Hvis der er, gentages behandlingen fra pkt. 1.

Bio-Protect 2 nedbryder hele mikrofloraen i diesel-/vandblandinger.
Bio-Protect 2 blandes helt op i dieselen og kondensvandet og forbrændes fuldstændigt.
Bio-Protect 2 medfører ingen skader på motorer eller andre maskindele.
Bio-Protect 2 er ikke miljøfarligt.
Bio-Protect 2 udgør ingen transportfare og kan transporteres med fly over hele verden.
Bio-Protect 2 har ubegrænset holdbarhed.

                             Bio-Protect 2
                 Et anerkendt og vel afprøvet produkt.

Nu kan vi også vise et billede af hvordan det ser ud!
Denne "fyr" var i et ekstra tank med diesel, billedet er sendt af en kunde.