Søvandspumpe fra ORBITRADE marine

Model/varenr.: ORB-15109

AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A, AQ110
AQ120
BB30, BB100
MB18, MB20A, MB20B, MB20C
AQ105A
AQ115A, AQ115B, BB115A, BB115B, BB115C
AQ120B, AQ125A, AQ125B
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
AQ140A, BB140A
230A, 230B
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
AQ145A, AQ145B
BB145A
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C
AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB165A, BB170A, BB170B, BB170C
MD3B
MD17C, MD17D
AQD21A*, AQD21B
MD21A*, MD21B
Fra MO 103387
For Impeller med kile
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 831009, 806256

64,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15883

MB10A
D1A, MD1A, MD1B
AQD2B, D2A, MD2, MD2A, MD2B
MD5A, MD5B, MD5C
MD6A, MD6B
MD7A, MD7B
MD11C, MD11D
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 858065, 833883, 833415, 833522, 858065, 840076

2.999,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15895

AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A, AQ110, AQ120
BB30, BB100
MB18
AQ105A
AQ115A, AQ115B, BB115A, BB115B, BB115C
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
MB20A, MB20B, MB20C
MD3B
MD17C, MD17D

Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 829895, 825916

2.999,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15578

AQ120B, AQ125A, AQ125B
AQ140A, BB140A
230A, 230B
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
AQ145A, AQ145B, BB145A
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C

Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 855578, 828026

5.642,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15654

MD2010C, MD2010D
MD2020C, MD2020D
D1-13A, D1-13B, D1-13F
D1-20A, D1-20B, D1-20F
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 3593654, 3580944

4.999,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15599

3.0GSPBYCCE, 3.0GSPEFS, 3.0GSMEFS
4.3GLPEFS, 4.3GiPEFS
4.3GXi-A, 4.3GXi-B, 4.3GXi-BF, 4.3GXi-C, 4.3GXi-CF, 4.3GXi-D, 4.3GXi-DF
4.3OSi-B, 4.3OSi-BF, 4.3OSi-C, 4.3OSi-CF, 4.3OSi-D, 4.3OSi-DF
5.0GLPEFS, 5.0GiPEFS
5.0GXi-A, 5.0GXi-B, 5.0GXi-BF, 5.0GXi-C, 5.0GXi-CF, 5.0GXi-D, 5.0GXi-D
5.0OSi-B, 5.0OSi-BF, 5.0OSi-C, 5.0OSi-CF, 5.0OSi-D, 5.0OSi-DF
5.7Gi-A, 5.7Gi-B, 5.7Gi-BF, 5.7Gi-C, 5.7Gi-CF, 5.7Gi-D, 5.7Gi-DF, 5.7Gi-E, 5.7Gi-
EF
5.7GiI-A, 5.7GiI-C, 5.7GiI-D, 5.7GiI-E
5.7GSPEFS, 5.7GSIPEFS, 5.7GSiI-A
5.7GXi-A, 5.7GXi-B, 5.7GXiI-A, 5.7GXiI-B, 5.7GXi-C, 5.7GXi-CF, 5.7GXi-D,
5.7GXi-DF, 5.7GXi-E,
5.7GXi-EF, 5.7GXiI-D, 5.7GXiI-E, 5.7GXi-F, 5.7GXi-FF, 5.7GXiI-F
5.7OSi-A, 5.7OSi-AF, 5.7OSXi-A, 5.7OSXi-AF, 5.7OSi-B, 5.7OSi-BF, 5.7OSi-C,
5.7OSi-CF, 5.7OSXi-B, 5.7OSXi-BF, 5.7OSXi-C, 5.7OSXi-CF, 5.7OSi-D, 5.7OSi-
DF, 5.7OSXi-D, 5.7OSXi-DF

Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 21214599

3.999,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15090

4,3GL-E, 4,3GL-EF
5,0GL-F, 5,0GL-FF

Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 21255090

4.399,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15952

430A, 430B, 431A, 431B
BB231A
500A, 500B, 501A, 501B, 570A, 571A
572A, 740A, 740B
AQ200C, AQ200D, AQ200F
AQ211A
AQ225D, AQ225E, AQ225F, BB225A, BB225AV, BB225B, BB225C
AQ230B
AQ231A, AQ231B, BB231B
AQ255A, AQ255B, BB255AV
BB260A, BB260AV, BB260B
BB261A
AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D
AQ290A
AQ311A
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 856957, 857451, 855722

4.073,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15596

4.3GL-A, 4.3GL-B, 4.3GL-C, 4.3GL-D
4.3GLPEFS, 4.3GLPWTC, 4.3GLPWTR
4.3GiPEFS, 4.3GiPWTC, 4.3GiPWTR, 4.3GiJWTR
4.3GSJWTR, 4.3GSPWTC, 4.3GSPWTR
5.0GL-A, 5.0GL-B, 5.0GL-C, 5.0GL-D, 5.0GL-E
5.0GLPEFS, 5.0GLPWTR
5.0GiPEFS, 5.0GiPWTR
5.7GL-A, 5.7GL-B, 5.7GL-C, 5.7GL-D, 5.7GL-E
5.7GSPEFS, 5.7GSiPEFS, 5.7GSiPWTR, 5.7GSPWTR
5.7GSiPWTRCE

Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 21214596

3.999,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15799

4.3GL-G, 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF, 4.3GL-P
4.3GXi-G, 4.3GXi-GF, 4.3GXiE-M, 4.3GXiE-P, 4.3GXiE-Q, 4.3GXi-F,
4.3GXi-FF, 4.3GXi-P, 4.3GXi-Q
4.3OSi-G, 4.3OSi-GF, 4.3OSi-F, 4.3OSi-FF
5.0GL-H, 5.0GL-HF, 5.0GL-J, 5.0GL-JF, 5.0GL-J, 5.0GL-JF
5.0GiCE-J, 5.0GiCE-JF, 5.0GiCE-M, 5.0GiCE-MF, 5.0GiC-J, 5.0GiC-JF
5.0GXi-P, 5.0GXiC-J, 5.0GXiC-JF, 5.0GXiCE-J, 5.0GXiCE-JF, 5.0GXiCE-M,
5.0GXiCE-MF, 5.0GXiCE-P, 5.0GXiC-P,
5.0GXiE-JF, 5.0GXiE-J, 5.0GXiE-K, 5.0GXiE-KF, 5.0GXiE-M, 5.0GXiE-MF,
5.0GXiE-N, 5.0GXiE-P, 5.0GXi-F, 5.0GXi-FF,
5.0GXi-G, 5.0GXi-GF, 5.0GXi-J, 5.0GXi-JF, 5.0GXi-N, 5.0GXi-P
5.0OSi-F, 5.0OSi-FF, 5.0OSi-G, 5.0OSi-GF, 5.0OSi-J, 5.0OSi-JF,
5.0OSiE-JF, 5.0OSiE-J
5.7Gi-F, 5.7Gi-FF, 5.7Gi-G, 5.7Gi-GF, 5.7GiI-F, 5.7GiI-G
5.7GXiC-J, 5.7GXiC-JF, 5.7GXi-G, 5.7GXi-GF, 5.7GXi-H, 5.7GXi-HF,
5.7GXi-J, 5.7GXi-JF, 5.7GXi-P, 5.7GXiC-P, 5.7GXiE-J,
5.7GXiE-JF, 5.7GXiE-K, 5.7GXiE-KF, 5.7GXiE-M, 5.7GXiE-MF, 5.7GXiE-N,
5.7GXiCE-J, 5.7GXiCE-JF, 5.7GXiCE-P
5.7GXiCE-M, 5.7GXiCE-MF, 5.7GXiE-P, 5.7GXiI-G, 5.7GXiI-H, 5.7GXi-N
5.7OSi-G, 5.7OSi-GF, 5.7OSi-E, 5.7OSi-EF
5.7OSXi-E, 5.7OSXi-EF, 5.7OSXi-G, 5.7OSXi-GF, 5.7OSXi-J, 5.7OSXi-JF,
5.7OSXiE-J, 5.7OSXiE-JF

Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 21212799

3.999,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15800

8.1GiE-P, 8.1GiCE-P, 8.1GiCE-Q, 8.1Gi-G, 8.1Gi-GF, 8.1Gi-H, 8.1Gi-HF,
8.1Gi-J, 8.1Gi-JF, 8.1GiE-JF, 8.1GiE-J, 8.1GiE-K,
8.1GiE-KF, 8.1GiE-M, 8.1GiE-MF, 8.1GiCE-J, 8.1GiCE-JF, 8.1GiCE-M,
8.1GiCE-MF, 8.1GiI-G, 8.1GiI-H
8.1GXiE-P, 8.1GXi-F, 8.1GXi-FF, 8.1GXi-G, 8.1GXi-GF, 8.1GXi-J,
8.1GXi-JF, 8.1GXiE-JF, 8.1GXiE-J, 8.1GXiE-K, 8.1GXiE-KF,
8.1GXiE-M, 8.1GXiE-MF, 8.1GXi-MF, 8.1GXiI-F, 8.1GXiI-G
8.1OSi-C, 8.1OSi-CF, 8.1OSi-D, 8.1OSi-DF, 8.1OSi-J, 8.1OSi-JF,
8.1OSiE-JF, 8.1OSiE-J
8.1IPSCE-PF, 8.1IPSCE-Q, 8.1IPSCE-P, 8.1IPSCE-JF, 8.1IPSCE-MF, 8.1IPSE-JF

Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 21212800

3.999,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15801

8.1Gi-A, 8.1Gi-B, 8.1Gi-BF, 8.1Gi-C, 8.1Gi-CF, 8.1Gi-D, 8.1Gi-DF,
8.1Gi-E, 8.1Gi-EF, 8.1Gi-F, 8.1Gi-FF, 8.1GiI-A,
8.1GiI-B, 8.1GiI-C, 8.1GiI-D, 8.1GiI-E, 8.1GiI-F
8.1GSi-A, 8.1GSiI-A
8.1GXi-A, 8.1GXi-AF, 8.1GXi-B, 8.1GXi-BF, 8.1GXi-C, 8.1GXi-CF,
8.1GXiI-A, 8.1GXiI-B, 8.1GXiI-C, 8.1GXi-D, 8.1GXi-D,
8.1GXi-E, 8.1GXi-EF, 8.1GXiI-D, 8.1GXiI-E
8.1OSi-A, 8.1OSi-AF, 8.1OSi-B, 8.1OSi-BF
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 21214601

4.399,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15655

MD2030A, MD2030B, MD2030C, MD2030D
MD2040A, MD2040B, MD2040C, MD2040D
D1-30A, D1-30B, D1-30F
D2-40A, D2-40B, D2-40F
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 3593655, 3580945

4.999,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15089

D2-55A, D2-55B, D2-55C, D2-55D, D2-55E, D2-55F
D2-75A, D2-75B, D2-75C, D2-75F

Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 3583089

4.999,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15637

D3-110I-A, D3-110I-B, D3-110I-C
D3-130A-A, D3-130I-A, D3-130A-B, D3-130I-B, D3-130A-C, D3-130I-C
D3-160A-A, D3-160I-A, D3-160A-B, D3-160I-B, D3-160A-C, D3-160I-C
D3-190A-B, D3-190I-B, D3-190A-C, D3-190I-C
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 1141637

4.841,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15102

D3-110I-G
D3-140A-G, D3-140I-G
D3-150I-G
D3-170A-G, D3-170I-G
D3-200A-G, D3-200I-G
D3-220A-G, D3-220I-G
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 21106041, 21379102

5.399,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15062

D4-180I-B, D4-180I-C, D4-180I-D, D4-180I-E, D4-180I-F
D4-210A-A, D4-210I-A, D4-210I-B
D4-225A-C, D4-225A-D, D4-225I-B, D4-225I-C, D4-225I-D, D4-225I-E
D4-225I-F
D4-260A-A, D4-260A-B, D4-260A-C, D4-260A-D, D4-260D-B, D4-260D-C,
D4-260D-D, D4-260I-A, D4-260I-B, D4-260I-C, D4-260I-D
D4-300A-A, D4-300A-C, D4-300A-D, D4-300D-A, D4-300D-C, D4-300D-D
D4-300I-A, D4-300I-C, D4-300I-D

Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 3584062

7.589,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15374

D4-225A-E, D4-225A-F
D4-260A-E, D4-260A-F, D4-260D-E, D4-260D-F
D4-300A-E, D4-300A-F, D4-300D-F, D4-300D-E
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 21419374

 

7.474,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15288

D5A-T, D5A-TA, D5A-B TA
D7A-T, D7A-TA, D7A-B TA, D7C-TA, D7C-B TA
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 3838288

6.494,00 DKK
Model/varenr.: ORB-15376

D6-280A-E
D6-300A-F
D6-310A-E, D6-310D-E
D6-330A-E, D6-330A-F, D6-330D-E, D6-330D-F
D6-370A-E, D6-370A-F, D6-370D-E, D6-370D-F
D6-400A-E
D6-435D-E, D6-435D-F
Kan erstatte Volvo Penta org. nr: 21419376

8.642,00 DKK