Impeller 

Impeller til alle de kendte motor mærker

Marinelageret lagerfører et stort udvalg af fleksible impeller fra CEF MARINE i Italien og originale Jabsco impellere. Dette gælder både indenbordsmotorer, vand kølings pumper og påhængsmotorer. CEF har en bred vifte af impeller, som er billigere end de originale impeller, men stadig af en fremragende kvalitet.

Bemærk: Visse Impeller er ikke originale impeller, men af mærket CEF!

Impeller til indenbordsmotorer

1. klasses impeller til indenbordsmotorer!

Bemærk: Disse Impeller er ikke originale impeller.

Vælg motormærke herunder:

Impeller til udenbordsmotorer

1. klasses neopren impeller til udenbordsmotorer!

Bemærk: Disse Impeller er ikke originale impeller, men af mærket CEF!

Vælg motortype herunder:

flag-flagspil-baadshager-og-aere

Ship ohøj, hejs flaget

Vi har et stort udvalg af forskellige flag, gæsteflag, humørflag, signalflag, yachtflag, nationalflag. Marinelageret har også alt indenfor bådshager, Flagspil i Teak og Flagstangsholder i rustfristål. Er du på udkig efter åre, padler eller pagajer, så har vi også et udvalg her, både i træ og aluminium.

Når man ligger i havn eller til anker, hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8:00. Flaget nedhales ved solnedgang, ellers når man går fra borde. Når man er til søs kan flaget føres hele døgnet, men det bør dog altid føres når man afgår eller ankommer til fremmed havn, eller sejler i udenlandsk farvand.

Kategorier under Flag, Flagspil, Bådshager og åre:

15,00 DKK
Model/varenr.: 1270005

Gode flagregler til søs

Når man ligger i havn eller til anker, hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 8:00. Flaget nedhales ved solnedgang, ellers når man går fra borde. Når man er til søs kan flaget føres hele døgnet, men det bør dog altid føres når man afgår eller ankommer til fremmed havn, eller sejler i udenlandsk farvand.

Signalflag

Signalflaget er det flag, du bruger til søs til at kommunikere med, enten til andre skibe eller til land. Et fuldstændig sæt internationale signalflag, består af et flag for hvert bogstav i det engelske alfabet og et flag for hvert talciffer samt en svarstander og tre lighedsstandere. Det giver i alt 43 flag/standere.

Signalflagene anvendes også ved festlige lejligheder, og sættes alle på en række henover mastetoppene. Det kaldes “at flage over toppen” (toppene).

Hvordan bruges Yachtflaget

Danske skibe, herunder lystfartøjer, må som nationalitetsmærke alene føre det almindelige danske handelsflag, dvs. stutflaget. Private skibe kan, men kun efter særlig tilladelse, sejle under splitflag med et særligt mærke, fx. postførende skibe. Herudover må lystfartøjer, som udelukkende er bestemt til lystfart, før yachtflag, som er det danske orlogsflag med bogstaverne Y. F. i gult i det øverste stangfelt.

Tilladelsen til benyttelsen af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet anvendes til fragtfart, passagerfart eller nogen anden form for erhvervssejlads. YF-flaget må ikke benyttes på land.

Flagetikette til søs

Som på land er Dannebrog til søs vores smukke nationale symbol, og du bør derfor altid behandle flaget med værdighed og respektfuldhed.

  • Når flaget hejses, bør det sættes ved flagknap eller blok.
  • Når du hejser, kipper eller nedhaler flaget må det ikke røre vandet eller dækket og det skal foregå i et værdigt tempo.
  • Flaget bør altid være rent og helt. Hvis flaget er meget slidt, falmet eller beskidt bør du ikke hejse det, men derimod anskaffe et nyt.

Find flagets størrelse

Flagning til søs er flagets størrelse afhængig af fartøjets størrelse, rigning, hastighed og flagspillets længde agter. Det rigtige størrelsesforhold er derfor meget svært at angive. Men en tommelfingerregel siger, at hækflaget bør have en størrelse der gør, at det lige holdes klar af vandet.

Herunder finder du en guide til flagstørrelse, som dog blot er vejledende.

Størrelsesguide ved flagning til søs:

20 fod båd : Flaglængde: 60 cm.

25 fod båd : Flaglængde: 80 cm.

30 fod båd : Flaglængde: 100 cm.

35 fod båd: Flaglængde: 125 cm.

40 fod båd: Flaglængde: 150 cm.

45 fod båd: Flaglængde: 175 cm.

50 fod båd: Flaglængde: 200 cm.

Flagtid til søs

I havn og til ankers hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 08:00. Inden for flagtid ellers når besætningen går om bord.

Flaget nedhales ved solnedgang. Forlader besætningen fartøjet inden solnedgang, nedhales flaget lige inden man går fra borde.

NB! Til søs må du gerne føre flaget døgnet rundt, men det bør altid føres når du anløber eller afgår fra en udenlandsk havn eller sejler i udenlandsk farvand. Dog gælder det samme som for Dannebrog på land, at føres flaget om natten, bør det være rimeligt oplyst.

Ved ankomst til havn udenfor flagtid skal du nedhale flaget omgående. I udlandet skal du anvende lokal tid.

Høflighedsflag

Når du er på besøg i udlandet bruges det pågældende lands flag som gæsteflag, også kaldet høflighedsflag.

Høflighedsflaget hejses i yderste styrbord flagfald under øverste saling. Dette flag hejses ved normal flagtid imens du opholder dig  i udlandet. Og ellers ved ankomst til det pågældende lands farvand eller havn.Sejler du direkte fra din egen havn til den udenlandske havn kan høflighedsflaget sættes ved afrejse. Der kan kun sættes et lands flag ad gangen.

Høflighedsflaget skal du hale ned igen, når du forlader det udenlandske farvand og inden du anløber dansk havn.

Du kan hædre en udenlandsk gæst ombord ved at føre personens nationalflag under styrbord saling. Sejler du i tredje lands farvand, må gæstens nationalflag føres under bagbord saling (fordi høflighedsflaget føres under styrbord saling).

Du skal hejse og hale Høflighedsflaget ifølge normal flagtid, og det er god skik at du nedhaler høflighedsflaget før dit eget hækflag.

Klubstandere

En klubstander er et trekantet flag med navnet på den sejlklub, du er medlem af. Klubstanderen kan føres på alle fartøjer, der tilhører (= ejeren/ dennes stedfortræder er medlem af) den pågældende klub uanset nationalitetsforhold – og uden hensyn til om medlemmet er om bord, når fartøjet ligger i havn eller til ankers.

Til søs bør standeren kun føres, når medlemmet er om bord.

Ejerflag og rederiflag

Et ejerflag er det samme som et rederiflag eller et firmaflag, altså et flag med rederiets logo, som lystfartøjer i Danmark  har ret til at hejse, som deres personlige flag.

Det er helt almindeligt, at ejerflaget føres, så længe fartøjet er klargjort til sejlads,. Ejerflaget behøver du ikke at nedhale om natten.