Sika Cleaner 205

Sika® Cleaner-205 er en alkohol-baseret opløsning til rengøring og forbedring af vedhæftningen til limfladerne inden limning med Sikaflex® produkter.
Pris fra
91,00 DKK
Lager: På lager

Sika® Cleaner-205 er en alkohol-baseret opløsning til rengøring og forbedring af vedhæftningen til limfladerne inden limning med Sikaflex® produkter.
Sika® Cleaner-205 er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og 14001 Kvalitets- og miljøsty-ringssystemer samt Responsible Care programmet.

Anvendelsesområder:
Sika® Cleaner-205 anvendes på følgende ikke-porøse materialer: Metal, plast, glaseret keramik og malede overflader.

Påføring:
Aftør overfladerne, der skal limes, med en fnugfri klud eller papirser-viet fugtet med Sika® Cleaner-205. Udskift klud eller papirserviet efter hver aftørring. Luk beholderen om-hyggeligt efter brug. Længere-varende udsættelse for luftens fug-tighed vil gøre Sika® Cleaner-205 uklar og dermed inaktiv. Uklare produkter skal kasseres. Tørre-tiden varierer mellem 10 minutter og maksimum 2 timer.