Septor 75

Model/varenr.: 111068

SEPTOR er en elektronisk enhed, som automatisk styrer motorens / generatorens ladning af motor– og forbrugsbatterier i både, biler, campingvogne m.m.

SEPTOR er altså dels en batteriseparator (2 batterikredse), dels en optimering af generatorens opladning af batterierne.

Når motoren startes, lades der først på motorbatteriet. Det elektronisk spændingsstyrede relæ åbner derefter (når motorbatteriet er opladet) for ladning af forbrugsbatteri(erne), samt favoriserer startbatteriet.

Da spændingstabet i SEPTOR er næsten 0 mod f.eks. 0,7 V i visse dioder (de gamle røde er de værste), oplades forbrugsbatterierne med ca. 14 V og bliver dermed fuldt opladede.

DEN NYE SEPTOR DUO lader også startbatteriet via en lader på forbrugs- batteriet. Når forbrugsbatteriet/-batterierne er fuldt ladet op af laderen, lades der ”baglæns” igennem Septoren og over på startbatteriet.

Relæ og elektronik er monteret i et solidt plastikhus med printkortet indstøbt i plastmasse, hvilket giver høj modstandskraft mod fugt og vibrationer.

1.499,00 DKK
Lager: Leveringstid er 2-4 dag(e)

Elektrisk indkobling

Fjern plus- og minuspolsko på motor- og forbrugsbatteri. Til-slut som vist på tegningen. Brug mindst 10 mm² kabel (16 mm² ved afstand over 4 m) ved Septor 75. Ved Septor 300 altid mindst ø16 mm eller større, afhængig af afstand. Genmontér batteripolskoene.

HUSK AT SEPTOR SKAL HAVE SEPARAT STEL/MINUS TIL ET AF BATTERIERNE (samt at der skal være et minuskabel mellem start- og forbrugsbatteri/ekstra batteri)

Afprøvning af installationen

Tænd en lampe, der er tilsluttet forbrugsbatteriet.
Fjern pluspolsko fra forbrugsbatteriet, nu skal lampen slukke.
Start motoren og sæt den på relativt høje omdrejninger. Efter nogle minutter skal lampen tænde, samtidig tændes dioden på Septor.
OBS! En rigtigt indstillet generator giver 14 V (28 V) spænding ud. For at Septor skal fungere, skal generatoren give mindst 13,5 V (27 V) selv ved belastning. Kontrolmål direkte på startbatteriet. NB! Den spænding, hvor Septor åbner kan justeres. Kontakt forhandler eller importør.
Elektronikken er udstyret med en tidsforsinkelse. Når motoren startes, lyser Septor først grønt i 5-10 sekunder, derefter lyder et klik og Septor lyser gult. Når motoren stoppes, lyser Septor først rødt 5-10 sekunder, derefter lyder et klik og lysdioden slukkes helt. Er alle batterier i topform, kan dioden lyse i lang til indtil der tændes et forbrug.

Stop motoren og tilslut forbrugsbatteriets pluspolsko igen.
Tommelfingerregel til beregning af optimal generatorstørrelse:
25 Ah til bilens egetforbrug (gælder ikke både, de har intet egetforbrug) + 1/10 af forbrugsbatteriernes kapacitet. F.eks. 300 Ah forbrugskapacitet + egetforbrug/motorbatteri = 300/10 + 25 = 30 + 25 = 55 A generator.

230 V batterilader:
Da motorbatteriet i en båd normalt er fuldt opladet, tilsluttes batteriladeren, f.eks. en Tystor T1210, direkte på forbrugsbatterierne. Derved lades der hurtigst og mest direkte på forbrugssiden, og Tystorladeren bruges som strømforsyning til f.eks. køleskab og kan lade samtidig. Når forbrugs-batterierne er opladede, og skulle motorbatteriet trænge til lidt ladning, sørger Septor DUO for, at motorbatteriet holdes fuldt opladet ved at lade ”baglæns” på motorbatteri.
På biler, stand-by anlæg, store både med bovpropel/ankerspil tilsluttet motorbatteri eller lign. kan laderen tilsluttes startbatteriet, men så prioriteres dette og ikke forbrugsbatterierne. Med nye Septor Duo vil denne monteringsmåde være sjælden. Kontakt forhandler eller importør.