Noedsignal

Brug nødsignal og nødblus efter omgivelserne

Når du vælger raketter, nødsignal og nødblus til dit skib, skal du tænke på hvilket farvand, du skal sejle i.

 

Se herunder vores udvalg i nødsignal og nødblus:

Bem. Alle nødblus skal afhentes i vores forretning da disse ikke må sendes med fragtbil el.lign.

Nødsignal og nødblus

Når du vælger raketter, nødsignal og nødblus til dit skib, skal du tænke på hvilket farvand, du skal sejle i.

Håndblus til indre farvande og under land
Et håndblus brænder rødt 15 000 cd i godt 1 minut, og du kan se det i op til 2 sømils afstand. Håndblus er velegnede i indre farvande og tæt under land.
Solas godkendt GL 0801
Certifikat nr. af EU typegodkendelse 24 277-04 Lux

Et hvidt håndblus er et opmærksomhedssignal som anvendes hvis du føler fare for sammenstød med et andet skib. Du kan gøre
opmærksom på at du er der.


Tekst Instruktion er på dansk, norsk og engelsk.
Samtidig er der tegninger af hvordan nødsignalerne anvendes.

Faldskærmsraketter kan ses længst væk.
Du har størst sikkerhed for at blive opdaget, hvis du affyrer en faldskærmsraket.
Den bliver skudt mere end 300 meter op i luften, og svæver langsomt nedad i en
faldskærm, mens den lyser rødt 30.000 cd– så kraftigt, at det også kan ses om dagen.
Raketten brænder i ca. 40 sekunder, og du kan se den i op til 5 sømils afstand.
Solas godkendt GL 0801. Certifikat nr. af EU typegodkendelse 24 277-04 Lux

Røgsignal til helikopterredning om dagen
Et flydende røgsignal udsender orange røg i cirka 3 minutter, men
de har den ulempe, at de kun kan ses om dagen. Røgsignal er meget
velegnet til helikopterredninger. Kast blusset så langt op mod vinden
som muligt, så er røgen en stor hjælp, når piloterne skal bedømme
vindretningen og holde positionen under redningen.
Solas godkendt GL 0801
Certifikat nr. af EU typegodkendelse 24 277-04 Lux

Bem. Alle nødblus skal afhentes i vores forretning da disse ikke må sendes med fragtbil el.lign.